Studijní obory

Co je to nederlandistika?

Charakteristika oboru

Nederlandistika je obor, který se zabývá studiem nizozemského jazyka. Nizozemština, běžně známá jako "holandština" či "vlámština", je západogermánský jazyk, kterým v současné době mluví 16 miliónů Nizozemců a 5,5 miliónů Vlámů. Tím se v Evropě řadí mezi středně velké jazyky. Nizozemsko a Belgie patří mezi nejbohatší země Evropské unie a společně jsou druhým největším investorem ve střední Evropě, včetně České republiky.

Studium nederlandistiky seznamuje posluchače nejen s jazykem a kulturou Nizozemska a Vlámska, ale i s ekonomikou těchto zemí.

Studenti navazujícícho magisterského studia mají možnost zapojit se do projektu PACI (Professional Accesible Community Interpreting) a zúčastnit se letní školy komunitního tlumočení na VUT (Vrije Universiteit Brussel).


Studijní obory

Všechny níže uvedené studijní obory jsou prezenční – s výjimkou DSP tedy není možné studovat „dálkově“.
U zájemců o bakalářské obory se NEPŘEDPOKLÁDÁ znalost nizozemského jazyka! 
Důležité upozornění pro zájemce ze zahraničí:
všechny studijní programy jsou akreditovány v českém jazyce, takže pro jejich úspěšné absolvování je nutná velmi dobrá aktivní znalost češtiny (programy obsahují mimo jiné překladatelská a tlumočnická cvičení). Výjimkou je pouze slovenština.

Nevíte si rady, čím se liší program maior nebo minor v porovnání s jednooborovým studiem? Kolik kreditů musíte získat? Za celé bakalářské studium vždy 180 dohromady. Při kombinaci maior a minor oboru je pak rozložení 108 + 72.  ZDE najdete jednoduchý přehled pro bakalářské studium a ZDE pro magisterské obory (tam je požadavek 120 kreditů, příp. 72 + 48).
Podrobný seznam všech předmětů jednotlivých studijních programů najdete po prokliknutí jeho názvu.