Jazykové zkoušky

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Zkouška Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (certifikát Nizozemština jako cizí jazyk) je mezinárodní zkouška, kterou na žádost nizozemsko-vlámského ministerského výboru každoročně sestavuje pracovní tým CNaVT při Katolické univerzitě v Lovani (Belgie) a Amsterdamské univerzitě (Nizozemí). Na katedře nederlandistiky FF UP v Olomouci připravujeme studenty na následující čtyři profily:

INFO – „neformální společenský profil“, základní úroveň – Common European Framework of Reference úroveňA2,
FORM – „spo­lečenský formální profil“, střední úroveň spíše zaměřena na běžné použití – CEFR úroveň B1,
PROF – „profesionální profil“, střední úroveň zaměřena na podnikatelskou sféru – CEFR úroveň B2,
STRT – „pedagogický startovní profil“, střední úroveň zaměřena na studium na vysoké škole v Niyoyemsku či Vlámsku – CEFR úroveň B2,
DUP – „akademický profil“, nejvyšší úroveň – CEFR úroveň C1).

Zkouška prověřuje schopnost pochopit psaný a mluvený text (pasivní znalosti) a rovněž schopnost samostatně psát a mluvit (aktivní znalosti). Potřebná je odpovídající znalost nizozemštiny. Zkoušky CNaVT se konají vždy v květnu, od r. 1993 mj. i na Univerzitě Palackého. V rámci letního semestru katedra nabízí jazyková cvičení, která se zaměřují na přípravu studentů ke  zkoušce CNaVT ve výše uvedených profilech.
Podrobnější informace najdete na https://www.cnavt.org/het-examen-nederlands

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)