Věda a výzkum

Projekty

PACI - Professional Accesible Community Interpreting

A gateway to migration integration

Projekt je zaměřený na vzdělávání tlumočníků v oblasti komunitního tlumočení v málo rozšířených jazykových kombinacích, jako jsou nizozemština a středoevropské jazyky (především čeština, slovenština a polština). 

Řešitelský tým

Hlavní řešitel projektu:
Univerzita Komenského v Bratislavě

Hlavní koordinátor: Marketa Štefková
Členové řešitelského týmu: Benjamin Bossaert, Milan Potočár

Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Členové řešitelského týmu: Koen Kerremans, Rita Temmerman, Mathieu Van Obberghen

Univerzita Palackého v Olomouci
Členové řešitelského týmu: Pavlína Knap-Dlouhá, Kateřina Křížová, Wilken Engelbrecht

University of Wroclaw
Členové řešitelského týmu: Malgorzata Dowlaszewicz, Agata Szubert, Joke Bossens

Více informací o projektu ZDE

SoTraDu - Socialist Transnationality and the Transfer of Dutch Literature in East Central Europe

Projekt financován Nizozemskou jazykovou unií v kombinaci s Blended Integrated Programme je zaměřený na probádání recepce nizozemské a vlámské literatury ve středovýchodní Evropě.

Řešitelský tým:

Hlavní řešitel projektu:
Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavní koordinátor: prof. dr. Wilken Engelbrecht

Debreceni Egyetem
Člen řešitelského týmu: Doc. Gábor Pusztai, Dr.

Univerza v Ljubljani
Člen řešitelského týmu: Doc. Dr. Anita Srebnik

Univerzita Komenského v Bratislave
Člen řešitelského týmu: Lic. Benjamin Bossaert, Ph.D.

Univerzitet u Beogradu
em. prof. dr. Jelica Novaković-Lopušina

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
Člen řešitelského týmu: prof. dr habil. Paweł Zajas


Publikace

Název publikace

Van Siska van Rosemael tot Max Havelaar. Receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling, 1848-1948

Autoři

Wilken Engelbrecht

Místo vydání

Gent

Rok vydání

2021

Nakladatel

Academia Press

Počet stran

406

Anotace

Kniha je vůbec první publikace, která komplexně prozkoumá recepci nizozemsky psané literatury v kontextu českého literárního prostředí.
Publikace lze downloadovat zde


Název publikace

Capita Selecta z nizozemské lingvistiky

Autoři

Kateřina Křížová a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2021 (2. vydání)

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

304

Anotace

Aktualizovaná edice publikace poskytuje vhled do nizozemské filologie se zaměřením na lingvistiku, přičemž zahrnuje nejnovější vědecké poznatky týkající se nizozemského jazyka. V úvodních kapitolách je podán souhrn aktuálních údajů týkajících se používání nizozemštiny ve světě a charakteristika nizozemštiny z hlediska genetické klasifikace jazyků včetně stručné historie nizozemského jazyka s ohledem na proces standardizace jazyka a vývojové tendence. Dále publikace uvádí do problematiky vybraných lingvistických disciplín (fonetika a fonologie, morfologie, syntax, lexikologie a lexikografie, pragmalingvistika), a to především na základě příkladů různých jazykových jevů ze současné nizozemštiny. Publikace obsahuje rovněž pojednání o nizozemštině v kontaktu s jinými jazyky a charakteristiku různých variet současné nizozemštiny. Součástí knihy je také přehled dějin nederlandistiky jednak v nizozemské jazykové oblasti, jednak v České republice a na Slovensku.


Název publikace

"Leaver dea as slaaf" (Raději mrtvý než být otrokem). Dějiny fríské literatury

Autoři

Wilken Engelbrecht, Benjamin Bossaert a kol.

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2020

Nakladatel

Nakladatelství Libri

Počet stran

373

Anotace

Mezi germánskými jazyky je dnes fríský jazyk jedním z nejméně se používajících. Přestože se dnes mluví fríštinou pouze ve třech malých, od sebe velmi vzdálených oblastech, tyto oblasti mají bohatou minulost a zajímavou literaturu, nebo spíše literatury. Přehled chronologického vývoje jejich dějin podává kniha kolektivu autorů spojených s katedrou nederlandistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pro českého čtenáře představuje naprosto ojedinělou příležitost dozvědět se o málo známé evropské literatuře.


Název publikace

Nizozemské divadelní hry ve středověku. Vznik a vývoj žánru, jeho tematika, jazykové prostředky a využití středověkých nizozemských divadelních textů v současné didaktice

Autoři

Benjamin Bossaert a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2019

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

324

Anotace

Kniha Nizozemské divadelní hry ve středověku podává přehled bohatství nizozemské psané divadelní kultury od středověku a počátku renesance. Kniha je rozdělena do dvanácti kapitol, soustředěných kolem nejslavnějších her ze středověké divadelní produkce z nizozemského prostředí. Za prvé to jsou tzv. Abele Spelen, první soubor světských divadelních her napsaných v nizozemštině. Za druhé se kniha zaměřuje na hru Elckerlijc, nejznámější rétorickou nizozemskou hru z konce patnáctého století, a třetím bodem zájmu je pozdně středověký mirakl Mariken van Nieumeghen. Tyto kapitoly jsou navíc doplněny studiemi z dějin nizozemské středověké literatury (téma tance smrti, nizozemského neolatinského divadla, neslušné řeči ve fraškách aj.).


Název publikace

Dada. Een geschiedenis

Autoři

Hubert van den Berg

Místo vydání

Nijmegen: Vantilt

Rok vydání

2016

Počet stran

304

Anotace

Kniha podává přehled o vnímání hnutí Dada v nizozemském prostředí a propojení hnutí z mezinárodního hlediska. Literární výzkum.


Název publikace

Dějiny nizozemské a vlámské literatury

Autoři

Wilken Engelbrecht a kol.

Místo vydání

Praha

Rok vydání

2015

Nakladatel

Academia

Počet stran

632

Anotace

Kniha je první zásadní monografií o nizozemské a vlámské literatuře v češtině.


Název publikace

The Case of Kaas: The Reception of Elsschot's Work in the Czech Language

Autoři

Wilken Engelbrecht

Místo vydání

Leuven

Rok vydání

2017

Nakladatel

Leuven University Press

Počet stran

255-268

Anotace

Wilken Engelbrecht, "The Case of Kaas: The Reception of Elsschot's Work in the Czech Language. In: Elke Brems et al. (eds.), Doing Double Dutch. The International Circulation of Literature from the Low Countries. Leuven: Leuven University Press, 2017, 255-268.

Publikace vychází z dlouhodobého výzkumu prof. Engelbrechta ohledně recepce nizozemské a vlámské literatury v českém překladu. Tato kolektivní monografie je prvním mezinárodním přehledem podobné recepce na světě.


Název publikace

Zes praktijkvoorbeelden van effectief NVT-onderwijs in Centraal-Europa

Autoři

Milan Kříž

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2016

Nakladatel

Univerzita Palackého

Počet stran

260

Anotace

Monografie je přepracovanou verzí disertace autora (Universiteit Utrecht, 2014), který se v ní věnuje moderním pedagogickým postupům ve výuce nizozemského jazyka na šesti různých středoevropských univerzitách.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)