Nederlandistika

Nederlandistika je obor, který se zabývá studiem nizozemského jazyka běžně známého jako "holandština" či "vlámština", kterými mluví 21,5 mil. obyvatel Nizozemska a Belgie patřící mezi nejbohatší zeme EU a společně jsou druhým největším investorem ve střední Evropě, včetně České republiky.

U zájemců o bakalářské obory se nepředpokládá znalost nizozemského jazyka.

Příklady uplatnění absolventa viz pracovní nabídky požadující nizozemský jazyk.
Od roku 2017 jsou nabídky vyvěšovány přímo na FB katedry.

Současnost katedry

V současné době katedra nederlandistiky nabízí dva bakalářské studijní programy (1-obor, a 2obor ve variantách maior nebo minor), dva navazující magisterské programy (1-obor, a 2-obor ve variantách maior nebo minor), rigorózní studium a doktorské studium.

Historie katedry

Studijní obor byl zaveden v roce 1946 zásluhou prvního poválečného rektora univerzity, filozofa prof. dr. Josefa Ludvíka Fischera (1894-1973). Fischer strávil období druhé světové války v Nizozemsku a byl mj. předsedou Česko-nizozemského spolku. V letech 1951-1991 však nebyl lektorát z politických důvodů obsazen.

Roku 1991 obnovila olomoucká nederlandistika svou činnost s pouhými osmi studenty, jediným lektorem, jedinou knihou a čtyřmi vyučovacími hodinami týdně v malé učebně, zapůjčené Katedrou anglistiky, na ulici Křížkovského 12. Během uplynulého období se z těchto skromných počátků vyklubala středně velká katedra s přibližně 90 kmenovými studenty, 40 studenty volitelného kurzu C, 9 zaměstnanci a více než 6000 knihami. Porovnáme-li nederlandistiky za hranicemi Nizozemska a Belgie, ta olomoucká pak patří k těm středně velkým katedrám na světě. Lektorát nizozemštiny v Olomouci je jednou z mála samostatných kateder nederlandistiky mimo nizozemsky mluvící území.
Od obnovení v roce 1991 se nederlandistika na FF UP rychle rozvíjí. V roce 1993 získalo studium status “volitelného cizího jazyka”, v r. 1995 bylo zahájeno tříleté rozšířené studium nizozemštiny, roku 1997 pětiletý magisterský filologický obor a r. 2000 tříletý bakalářský jednooborový program se zaměřením na praktickou nizozemštinu, jediný svého druhu ve střední Evropě. Od roku 1999 existuje možnost studia učitelské způsobilosti, které dává oprávnění k výuce nizozemského jazyka na středních nebo jazykových školách. Dále existuje možnost postgraduálního studia nizozemské filologie, ukončeného rigorózní zkouškou (titul PhDr.) a nově doktorské studium. Od 1. září 2003 je nederlandistika zcela samostatnou katedrou.

Příklady studentských projektů

Projekt studentů katedry nederlandistiky v rámci předmětu Nizozemská a vlámská kultura
Virtuální výstava belgického fotografa ROGER LAUTE

Projekt studentů katedry nederlandistiky v rámci předmětu Nizozemská a vlámská kultura
Virtuální výstava belgické umělkyně EMI DE GRAEVE

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)