Součásti katedry

Knihovna katedry nederlandistiky

Knihovna Katedry nederlandistiky je současně knihovnou Centra pro jazyk a kulturu Nizozemí a Vlámska. Z toho plyne, že uživateli knihovny nejsou jen studenti a členové katedry, ale i čtenáři mimo univerzitu a Olomouc. O knihovnu se stará jedna stálá zaměstnankyně, zároveň působící jako manažerka Centra a sekretářka katedry.

Kontakt:
tel.: (+420) 585 633 270
e-mail: nederlandistika@upol.cz, případně ivana.grenova@upol.cz

V knihovně je obsažena:

  • poměrně rozsáhlá sbírka literatury v nizozemštině,
  • fondy fríské a afrikánské literatury,
  • překladová díla (především překlady z nizozemštiny do češtiny),
  • nizozemské učebnice a časopisy,
  • publikace o nizozemském a belgickém umění, historii a ekonomii.
  • Dále jsou k dispozici nizozemské a vlámské filmy.

Výpůjční lhůta je čtyři týdny.
Podrobná pravidla pro návštěvu knihovny jsou k dispozici na Katedře nederlandistiky.

Stávající knižní fond je uložen v elektronickém katalogu. Nové knihy se průběžně katalogizují. Tím se stává celý fond knihovny přehlednější. V katalogu lze hledat pomocí klíčových slov, jmen autorů nebo názvů děl.
K vyhledávání slouží samostatný počítač umístěný v sekretariátu katedry vedle knihovny.

Erasmianum

V říjnu 2003 bylo budově Katedry nederlandistiky otevřeno první Centrum pro jazyk a kulturu Nizozemí a Vlámska „Erasmianum“ v České republice. Cílem Centra je působit jako místo pro setkávání všech zájemců o Nizozemsko, Vlámsko a jejich kulturu. Centrum je zřízeno jako samostatná instituce a má jednoho stálého zaměstnance, jenž se zároveň stará o Nizozemskou knihovnu.

Nejdůležitější úkoly Centra:

  • Informační středisko pro Moravu a Slezsko o Nizozemsku a Vlámsku. Dále zprostředkovává informace o tamějších důležitých kulturních událostech a kulturních událostech v centrech v Olomouci, Vratislavi a Vídni.
  • Organizace vědeckých i kulturních akcí, příležitostné pořádání tematické konference a sympózia, autorská čtení po České republice, promítání nizozemských filmů.
  • Organizace malých výstav v Centru a poskytování vybavení pro výstavy s nizozemskou nebo vlámskou tematikou konané na Moravě nebo ve Slezsku.
  • Místo pro setkávání nizozemských mluvčích žijících na střední Moravě a ve Slezsku.

Renovace sídla katedry a Centra si vyžádala nemalé náklady.
Finanční příspěvek k vybudování a vybavení nových prostor poskytly následující instituce: 
Nizozemská jazyková unie (aparatura), Kulturní nadace Prince Bernharda (zařízení knihovny, tzv. Oranžský sál), Orde van den Prince, oddělení v Diestu (velká učebna, tzv. Cleynaertův sál), platforma Venendaal-Olomouc (zařízení výstavních prostor) a obecní úřad ve Veenendaalu tzv. Veenendaalský sál.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na adrese: nederlandistika@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)