Lidé

ZÁKLADNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE (telefony a e-mailové adresy) najdete na webových stránkách UP:
https://www.upol.cz/kontakty/

Vedoucí katedry

prof. dr. Wilken Engelbrecht

Koordinátoři zahraničních vztahů

Drs. Bas Hamers (CEEPUS, DCC, ERASMUS+)
Mgr. Milan Kříž, PhD. (zahraniční pracovní stáže)

Vědecký tajemník katedry

Mgr. Kateřina Křížová, Ph.D.

Profesoři

prof. dr. Hubert van den Berg
prof. dr. Wilken Engelbrecht

Hostující profesoři

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. (SAV Bratislava, SK)
prof. Dr. Jan Pekelder (UK Praha/Sorbonne, Paříž, FR)
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. (UK Bratislava, SK)
doc. Mgr. Marketa Štefková, Ph.D. (UK Bratislava, SK)

Odborní asistenti

Mgr. Jana Engelbrechtová, Ph.D.
Mgr. Pavlína Knap-Dlouhá, Ph.D.
Mgr. Milan Kříž, PhD.
Mgr. Kateřina Křížová, Ph.D.

Asistenti

PhDr. Mgr. et Bc Eva Brázdová Toufarová (RD)      
Drs. Bas Hamers

Externí spolupracovníci

Drs. Nikolai Bloem (Sociaal-Economische Raad, Den Haag, NL)
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (Katedra germanistiky FF UP Olomouc)
Mgr. Markéta Šemberová (PdF UP Olomouc)
Mgr. Martina Vitáčková, Ph.D. (University of Pretoria, JAR)

Doktorandi

Interní doktorandi

Mgr. Markéta Kluková
Mgr. Kristina Pajerová

Doktorandi v kombinovaném studiu

Mgr. Benjamin BossaertDrs.
Drs. Albert Gielen
Drs. Pim van der Horst

Sekretářka katedry a zástupce vedoucího katedry

Mgr. Iva Jančíková