Rozvrh a aktuality

Pokyny k odevzdávání BP/DP pro červen (září) 2021

Vzhledem ke všem opatřením platí následující postup:

  • soubor ZP (závěrečné práce) nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
  • vyplněný a podepsaný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu);
    mezní termín pro odevzdání  formuláře je na katedře nederlandistiky 6.5. 11:00 pro SZZK v červnu (a 24.6. 2021 11:00 pro SZZK v září)
  • studijní referentka vám zašle odpovědní e-mail (v kopii katedře) s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – ZP je tímto považována za odevzdanou;
  • vytištěnou práci (2 kusy) + její soubor nahraný na CD odevzdáte komisi v den obhajoby.

Akademický rok 2020/2021

Původní harmonogram pro nový ak. rok najdete ZDE.

Upravený harmonogram - důležitá změna ohledně termínu odevzdávání absolventských prací pro státnice v podzimním termínu - nutné odevzdat do 24.6.!!! - ZDE.

Letní semestr 2021

Rozvrh pro letní semestr 2021 najdete ZDE.

Výuka prof. Van den Berga - aktuální informace ke dni 25.9. 2020

Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením prof. Van den Berg začne svou výuku rovnou on-line formou. O podrobnostech budete informováni.

Zimní semestr 2020

ROZVRH katedry nederlandistiky pro zimní semestr 2020 najdete ZDE.

Errata: Diplomový seminář 2 - NIZ/DM2 se koná v učebně 1.03 (nikoli 1.15, jak je uvedeno v rozvrhu).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K ROZVRHU: z důvodu nečekaných personálních změn byla dne 31.8. 2020 vyvěšena nová verze rozvrhu (oproti původní z června 2020). Tato verze zohledňuje několik změn - přesuny dvou předmětů na jiný den a čas (1CNB na středu 8:00 a 2UTP na úterý 8:00) a zrušení dvou předmětů (2LDM a 3LDM). O podrobnostech byli studenti informováni i oficiálním emailem.

Důležité upozornění především pro studenty 1. ročníku:
všechny předměty vhodné pro 1. ročník jsou v rozvrhu vybarveny modře, ne všechny jsou ale určeny i pro studenty maior nebo minor - vycházejte tedy ze svého studijního plánu (jeho přehled najdete ZDE)! Častým problémem dvouoborových studentů je bohužel krytí předmětů obou oborů. Vždy dávejte přednost předmětu kategorie A (tedy povinnému předmětu). V případě krytí dvou A předmětů (tedy z obou oborů) na začátku semestru kontaktujte jednotlivé vyučující a domluvte se na např. střídavé docházce do výuky apod. Pokud při předzápise na předměty narazíte na jakýkoli "technický" problém ve STAGu, neprodleně informujte sekretářku katedry.

Termíny blokové výuky prof. Van den  Berga:

30/9-1/10, 14-15/10, 4-5/11, 11-12/11, 25-26/11, 9-10/12.

Program předmětu Studium generale bude ještě vyvěšen. O první přednášce budete včas informováni - sledujte své oficiální upol-emailové schránky a také nástěnku na katedře.

Státní závěrečné zkoušky

Níže jsou uvedeny tematické okruhy jednotlivých předmětů. Dbejte na rozdíl mezi starou a novou akreditací!

Stará akreditace - ZDE 
(platí pro studenty obou úrovní - Bc. i Mgr. - kteří do studia nastoupili nejpozději v ak. roce 2018/19 a dříve)

Nová akreditace - ZDE  
(platí pro studenty obou úrovní  - Bc. i Mgr. - kteří do studia nastoupili v ak. roce 2019/20 a později)


Upozornění pro studenty navazujícího magisterského programu - především 5. nebo vyšší ročník:

NEZAPOMÍNEJTE NA C KREDITY:

- u staré "dobíhající" akreditace platí povinnost získat minimálně 10 C kreditů.

- u nové "aktuální" akreditace navazujícího magisterského studia (v ak. roce 2020/21 budou její první absolventi) stačí získat minimálně 9 C kreditů !!!

(Kontrolu Vám zjednoduší Zápisový list A - odkaz najdete v Portále.)