Rozvrh a aktuality

ZS 2019

Rozvrh na ZS 2019

odkaz ZDE

Předměty si zapisujte podle rozvrhu. Pokud se Vám některý z předmětů nenabízí na Portále automaticky, vyhledejte si jej pomocí kódu ve vyhledávacím okénku.

Upozornění pro 1. ročník:
Problémy s kapacitami předmětů řešte s katedrou, která předmět vyučuje - v případě cizích jazyků je to Centrum jazykového vzdělávání (CJV).

Výuka začíná v týdnu od 23. 9. 2019!!!

Bloková výuka prof. van den Berga:

2-3/10, 23-24/10, 30-31/10, 13-14/11, 27-28/11, 11-12/12

Upozornění pro studenty navazujícího magisterského programu - především 5. ročník:
dobře si spočítejte získané kredity a nezapomeňte na povinnost splnit 10 C-kreditů!!! (Kontrolu Vám zjednoduší Zápisový list A - odkaz najdete v Portále.)