Studijní obory

Co je to nederlandistika?

Charakteristika oboru

Nederlandistika je obor, který se zabývá studiem nizozemského jazyka. Nizozemština, běžně známá jako "holandština" či "vlámština", je západogermánský jazyk, kterým v současné době mluví 16 miliónů Nizozemců a 5,5 miliónů Vlámů. Tím se v Evropě řadí mezi středně velké jazyky. Nizozemsko a Belgie patří mezi nejbohatší země Evropské unie a společně jsou druhým největším investorem ve střední Evropě, včetně České republiky.

Studium nederlandistiky seznamuje posluchače nejen s jazykem a kulturou Nizozemska a Vlámska, ale i s ekonomikou těchto zemí.

Studenti navazujícícho magisterského studia mají možnost zapojit se do projektu PACI (Professional Accesible Community Interpreting) a zúčastnit se letní školy komunitního tlumočení na VUT (Vrije Universiteit Brussel).


Studijní obory

Všechny níže uvedené studijní obory jsou prezenční – s výjimkou DSP tedy není možné studovat „dálkově“.
U zájemců o bakalářské obory se NEPŘEDPOKLÁDÁ znalost nizozemského jazyka!