Rozvrh a aktuality

ZS 2018

Změna na sekretariátu katedry

Vzhledem k rozšíření pracovní působnosti Mgr. Jančíkové dochází od září 2018 ke změně organizace sekretariátu - k osobním konzultacím využívejte určené hodiny (PO + ST 8:00-11:45), dotazy, které lze zodpovědět písemně, řešte přednostně prostřednictvím elektronické pošty.

Knihovna bude studentům přístupná pouze v době přítomnosti paní sekretářky (tato podmínka platí i v případě pouhého vracení knih).

Prezentace o pracovních stážích - 24. 9. 2018

Dne 24.9.2018 proběhne v rámci přednáškového cyklu Studium generale (11.30 - 13.00 hod., učebna 1.07, Křížkovského 14) prezentace o projektech pracovních stáží. Její náplní budou jak informace o průběhu pracovních stáží během letošního léta, tak o důležitých změnách týkajících se jejich organizování v následujících letech. Tato prezentace je určena studentům všech ročníků (studenti absolventských ročníků se mohou zúčastnit tzv. absolventských stáží). Účast všech zájemců o pracovní stáže je nutná!

Harmonogram akademického roku 2018/2019

odkaz ZDE

Rozvrh na ZS 2018

odkaz ZDE

Poznámky k rozvrhu - informace pro nastupující 1. ročník, bloková výuka apod.

odkaz ZDE
Upozornění pro studenty navazujícího magisterského programu - především 5. ročník:
dobře si spočítejte získané kredity a nezapomeňte na povinnost splnit 10 C-kreditů!!! (Kontrolu Vám zjednoduší Zápisový list A - odkaz najdete v Portále.)